Uluslararası Travnik Üniversitesinde Geleceğin Mimarları Yetişiyor

Uluslararası Travnik Üniversitesinde Geleceğin Mimarları Yetişiyor

Mimarlık mekân tasarlama işidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eglenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini saglamak üzere gerekli
mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bagdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı;

başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doga şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Mimarlık evrensel bir meslektir. İnsanlık tarihinin her döneminde önemli olmuştur. Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekânı tasarlar.

Bu çevre kırsal veya kentsel olabilecegi gibi, yapıları veya mekânları kuşatan yakın dış çevre de mimari tasarımın kapsamına girer. Mekân, içinde yaşamın gerçekleştigi fizik ortam olarak tanımlanabilir. Mekânın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın hergün artan çeşitliligi göz önüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fizik çevreye gereksinme vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, cografi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir. Dünyanın en eski meslegi olarak kabul edilen mimarlık yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise, tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olup, diger sektörlerin de itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, mimarlık, geçmişin birikimleri ile gelecegi hazırlayacak, gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak, vizyon sahibi bireylerin meslegidir. Mimarlık okullarından mezun olanların, meslegin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeni ile birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlemlenmektedir.

Bu prestijli meslege sahip olmak, isminizin önüne Mimar unvanını eklemek artık son derece kolay. Ögrenciler Avrupa’da geçerli mavi diplomaya sahip olabilecektir. Bologna sürecine uygun olan egitim sistemi sayesinde ögrenciler egitim aldıkları süreçte bile diledikleri Avrupa Üniversitesinde kabul edilme ve egitim alma olanagına sahiptirler. Uluslararası Travnik Üniversitesinde Türkçe olarak verilen egitim ile kendi dilimizde lisans egitimi alabilecek ve ögrenecegimiz Boşnakça ile de farklı alanlarda farklı edinimler kazanabilecegiz.

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu Kurumları’nda (Devlet Memuru Olarak )

Tasarımcı olarak,

Yapı denetimi amacı ile,

Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında,

ÖZEL DEKTÖR’DE

Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak,

Şirketler, Bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak,

Şantiyelerde görev alarak,

Yapı Sektörü ‘ne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim

Üniversitenin Konumu

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes